Skribenter

Vill du veta mer om våra skribenter klicka på namnet. Inom parantes anges antalet artiklar personen skrivit.

Utvald artikel

  • Herr Erik i Larv

    Herr Erik i Larv var kyrkoherde vid tiden för Västgötherrarnas uppror 1529.   Herr Erik i Larv, nämns i en del brev, som Gustav Vasa skrev till olika ämbetsmän…
  • Läs vidare >>