Vikinganamnet Skoglar Toste

 

Källor om vikingen Skoglar Toste

Omtalad svensk storman och krigare enligt den isländska författaren Snorre Sturalsson ca 1202-1262.

Det påstås att Toste är far till Sigrid Storrådas släktträd enligt de isländska sagorna. Enligt sägen så har han anknytning till Främmestad och där haft sin hövdingagård. Toste var allierad med de danska vikingarna och gjorde vikingatåg västerut mot de Brittiska öarna. Namnet Toste kan betyda Skögul-Toste = Kamp/Strids-Toste, namnet finns även i Uppland på en runsten Orkestastenen: U 344. Dessutom har namnet även anknytning till England, då en Toste var där på slutet av ca 900 e. Kr, på krigståg med danska Danagäld. Om hans gård låg vid Främmestad, strax intill finns en vattenled som Nossan och har flera runstenar efter sin sträckning som är 10 mil lång. Samt att runstenarna ger också samband med det danska riket och man har haft allianser med kungar i Danmark som runtexterna ger god bild över deras närvaro. Ett exempel såsom Sparlösa stenen ger extra status för ett centra under järnåldern till vikingatid med kungsgård intill vid Levene.

Sedan kan man läsa i en isländsk saga “Sturlungasagan”, en svensk storman kallad Sturala Tordarsson men med annan tidsperiod 1214-1262, vilket ger en spår till annan individ.