Här nedan följer en torpinventering i Larv.

Bygden runt Larv har en aktiv befolkning som ofta engagerat sig i utvecklingsprojekt för den egna bygden. Ett sådant exempel är torpinventeringen, som är ett gediget forsknings- och förteckningsarbete. Inventeringarna har skett i studiecirkelform och är gemensamt resultat för de olika gruppernas arbete. I början av varje inventering finns en introduktion till vem som arbetat i gruppen och hur man jobbat.

Edums rote >>>

Falebergs rote >>>

Heda-Kulla >>>

Jultorp-Torestorp >>>

Karlsberg >>>

Kåryds rote >>>

Larvs rote >>>

Malmene >>>

Slättås >>>

För att kunna läsa artiklarna behöver du programmet Acrobat Reader, som kan läsa och skriva ut PDF-dokument. Nederst på sidan finner du en länk till Adobe där du GRATIS kan hämta Acrobat Reader.

Hämta Acrobat Reader – klicka här!

 

Vid pennan:  Conny & Johanna