I slutet på 1700-talet residerade Leonard Gyllenhall på sätesgården Höberg i Norra Vånga.

 

Leonard Gyllenhaal var född på Ribbingsberg i Södra Härene socken.

Leonard började på den militära banan, vilket var det vanliga för adelssöner. Han blev livdrabant 1773, löjtnant fyra år senare och 1789 kapten. Tio år därefter tog han avsked från det militära med pension och utnämndes då till major.

Han bodde på Höberg, vilket redan inköpts av hans far, som dog där 1796.

Höberg är en gammal sätesgård, som år 1615 ägdes av Kristoffer Göransson Lilliehök. Gården gick i arv inom hans släkt till 1685, sedan ägdes den av Kafleätten och inköptes 1774 av Leonard Gyllenhaals far, Reinhold.

Gården hade stor areal och den nye ägaren Leonard, kastade sig med iver över dess skötsel. Han lät bygga om huvudbyggnaden till ett stort tvåvåningshus och uppförde en ny ladugård.

Gyllenhaal blev mycket känd och aktad i hela trakten både som jordägare och insektsforskare. Såsom samlare köpte han insekter av folket och gav då en tolvskilling för en insekt.

Gyllenhaal var känd som vetenskapsman inte endast inom Sveriges gränser. Mineralogen tysken Johan Hausmann gjorde honom ett besök 1805-1806 och skildrar honom som en kraftmänniska, icke endast kroppsligen – han var känd i hela Västergötland för sin styrka – utan även andligen.

I ett trädgårdshus förvarade han sitt stora bibliotek.

En hemlighetsfull främling bodde några år på Höberg, under Leonards beskydd.