Hur stadstrumpetaren i Vänersborg blev organist i Larv.

 

Karl Bergsten var född i Vättlösa socken, 1763. Föräldrar var Göran Bergsten och Anna Maria Kindvall. Fadern var guldsmed och urmakare.

Han själv skriver: “Bevistade i yngre åren någon tid Skara Skola, tillbragte året 1775 uti Stockholm för att erhålla grundlig teori uti Coral, vocal och Intstrumentala musiken.”

Han blev organist i Skövde 1784-1785, organist och stadstrumpetare i Vänersborg 1785-1786 samt slutligen organist i Larv från 1786 till sin död 1835, alltså i hela 50 år!

Från 1802 och några år framåt tjänsgjorde Bergsten även som extra trumpetare vid Västgöta dragonregemente. Dessutom var han vaccinatör i Larv.

Bergsten bodde med sin familj i Jultorp fram till 1820, då de flyttade till Lockebacke.

År 1800 skänkte Bergsten till Skara gymnasiebibliotek ett exemplar av “Saga om konung Oloff Tryggwaszon i Norrege” först sammanskreven på gammal swenska eller göthiska af Odde Munk…” och tryckt i Uppsala 1691, vilken fortfarande finns kvar i Skara stifts- och Landsbiblioteks samlingar med en samtida anteckning om donator.