Många blivande präster har växt upp i Vara kommun, men så vitt känt har bara en blivit biskop, nämligen J.A. Eklund.

Många blivande präster har växt upp i Vara kommun, men så vitt känt har bara en blivit biskop, nämligen J.A. Eklund. Han föddes i Halvås by i Ryda socken 1863. Fadern var skräddare och levde i små omständigheter.  Johan Alfred, som pojken egentligen hette, brukade följa med fadern under dennes vandringar mellan gårdarna. Medan fadern sydde på värdfamiljens garderob läste J.A. i gårdens böcker.

J.A.:s studieintresse förde honom till läroverket i Skara, där hans begåvning uppmärksammades av biskop A.F. Beckman, som blev hans mentor. Intellektuella förutsättningar att fortsätta studierna vid universitet hade förvisso skräddarsonen, men J.A. saknade ekonomiska medel. Då bildade sju Ryda-bönder bolag för att finansiera hans fortsatta studier. Sommarferierna under Uppsala-tiden fick J.A. tillbringa på biskopsgården Brunsbo.

År 1890 avlade J.A. teol kand-examen vid Uppsala universitet. Efter en tid som lektor i Göteborg, komminister i Väne Åsaka, domkyrkokomminister, vice pastor och docent i Uppsala valdes han 39-årig med förkrossande röstövervikt till domprost i Kalmar, sedan han kallats som fjärde provpredikant. År 1907 utnämndes skräddaresonen från Ryda till biskop i Karlstad, där han kom att verka fram till 1938. J.A. avled 1945.

Främst minns vi i dag J.A. för hans insatser i ungkyrkorörelsen och som psalmförfattare. Han hade författat 42 av psalmerna i 1937 års psalmbok, däribland den välkända Fädernas kyrka. Dessutom var Eklund en trägen debattör och författare. Hans bibliografi omfattar närmare tusen nummer.

Eklunds föräldrahem på Ekebacka i Ryda, dit familjen flyttade och varav J.A. bildade sitt efternamn är bevarat och förvaltas i dag av Ryda hembygdsförening, som årligen firar hans minne med en sommarfest.