Att Skaraborg har ett gott rykte som ”hästlän” känner de flesta till. Då tänker man nog i första hand på travhästar. Men här har funnits ett dominerande ardennerstuteri i Faleberg, Larv´s socken, under 1900-talets första hälft. Dock avslutades arbetshästarnas tid med Ferguson-traktorerna efter andra världskrigets slut.

Alldeles i början på 1900-talet hade ardennerhästen börjat etablera sig i Sverige. Denna belgiska hästras föregicks faktiskt av en korsning mellan en svensk arbetshäst och den importerade Clydesdalehästen. Detta skedde på Levene egendom. Denna korsning är nu utdöd.

På gården Faleberg belägen i larvs socken, Skaraborg låg ett stuteri för ardennerhästar.
Den som gjorde Faleberg mest känd var C J Andersson, som tillsammans med sin bror Gustav under många decennier dominerade svensk ardennerhästavel i Sverige. Deras far Johan var visserligen hingsthållare på Faleberg, men när Carl, som de flesta kallade C J, började importera ardennerhingstar från Belgien skedde det verkliga genombrottet.

Grunden för Falebergs ardenneravel lades med stoet Vesta. Ett 3-årigt avelssto, inköptes 1902 från Greve Hamilton på Blombergs stuteri som låg på Kinnekulle. Vesta hade en mycket god nedärvningsfömåga och lämnade sina ägare 10 föl mellan 1904-1914. Hon fick som stammoder så småningom en fantastisk meritlista med inte mindre än 50 hingstar som härledde sin härstamning från henne. Så gott som alla ston på Faleberg hade Vesta i sin stamtavla fram till 1930-talet. Slutet av 1930-talet blev den stora genombrottstiden för ardennerhästavel och när sedan andra världskriget bröt ut 1939 fick hästarna en renässans såsom dragkraft i det svenska jordbruket.

Efter andra världskrigets slut 1945 blev det traktorer som övertog dragkraften vid lantbruket och intresset för hästar minskade dramatiskt.Faleberg bär minnet av en viktig epok i svensk lantbrukshistoria. Gårdsnamnet är till och med omnämnt på ett museum i Ardennerna.