Larvs hed, Vedum,Eling, Vara/Long, Essunga by,

Krig i Västergötland

Larvs hed 1566, dansk härläger blir överfallen av Charles De Mornays eldöverfall och återtar krigsbyten som kanoner. Slaget är vid broövergång söder om Larvs by. Den danska befälhavaren var Daniel Rantzau, överste 1529-1569, kom från Tyskland och i tjänst hos danskarna, stupade i Varberg genom en kanonkula träffade honom 1569. Strider vid Larv var ca 27/7 – 1/8 1566. Danskarna hade återtåg till Danmark och förflyttade sig söderut senare nästa drabbningar blev vid Brobacka och vid Alingsås(Kungsvägen). Det påstås att två kanoner från slaget vid Larv finns hos någon i omlandet. Även vid Edsvära trakten mellan sjöarna vid Storemossen påstås finnas spår efter befästningar, skansar för skydd mot danska angrepp.

Vedum 1612 vid Åslidbacken. När man gjorde arkeologiska studier i området har man hittat knappar som tillhört uniformer och fragment av kritpipor. Enligt folk i bygden, påstås det ha funnits vaktande soldater vid vägen då danskarna härjade i trakten under Kalmar kriget. Det finns också en händelse längs med vägen mot Eling från Vedum, att danska soldater tappade delar av sina rov och för 100 år sedan fann man en gryta full med mynt, men var finns skatten idag är en gåta? En annan händelse som hände vid Åselid, året 1718 då kom Karl XII.s här och rastade där under sin marschväg förbi och påväg till Norge.

Elingsvägen mellan Eling och Vedum, nära Källerstorp. Spår efter stridigheter i marken, man har hittat ankelkrokar av järn som var för att skada fotsoldater eller hästhovar, låg utspridda på ett fält. Även hästskor modell 1600-talet har hittats på gärderna.

Vara/Longs trakten. Nordöstra delen, vid Hallera tomten har man funnit en del kanonkulor av järn som påvisar stridigheter i området. Nära en gård som heter Long Storegården som hade en damm 1843. I den påstås stupade danska soldater har blivit ner sänkta.

Skara 1611, ödeläggs av danskarna och motanfall av allmogen och under befälet Jon Pederson Stårcks ledning.

Essunga by, byn blev nedbränd under Nordiska sjuårskriget och Kalmar kriget. Det finns en kulle söder om dagens kyrka som heter kanonkullen och möjligtvis är ett spår från krigen i området. Samt i Lekåsa trakten vid Skaraberget påstås finnas befästning efter en sammandrabbning med de danska soldaternas härjningar. Det är sannolikt för en äldre landsväg s k Kungsvägen gick nära området.

Kungslena, slaget vid Lena 1208.  Gestilren 1210, Lödöse 1227 då kung Håkon bränner kastalen i staden. 1275 slaget vid Hova. 1281 folkuppror vid Gälaqvist i Skara. 1293 korståg till Finland med regi av riddaren Torgil Knutsson och Birger jarl Magnusson. 1360 kommer tyska riddare och tar över makten, 1363 ny kung Albert av Mecklenburg. 1389 slaget vid Falan, Kalmarunion bildas. 1432/34-36, Engelbrekts uppror sprider sig runt i landet, då de flesta borgarna förstörs, endast Axvall och Älvsborg är kvar. 1469-79, krig med Danmark, slaget vid Herrljunga 1469, slaget vid Axvall 1497 inbördeskrig i Västergötland. 1520-23, danska härjningar i väst. 1529 Västgötaherrarnas uppror vid Larvs hed. 1563-70 nordiska sjuårskriget. 1611-13 Kalmarkriget, danska härjningar i Västergötland. Slaget vid Kivenäbbs broövergång 1612, Södra Härene. Kyrkor och större gårdar blev ödelagda av brandskattning.

Slaget vid Kvistrum, den 29 Sept. 1788, Norge anfaller svensk trupp vid Munkedal. Även Vänersborg blir ockuperad av norska trupper. Den svenska hären förlorar slaget och får lämna ifrån sig sina vapen. Svenskarna får göra hemgång, de förflyttar sig till Vedum där man har återsamling med sina befäl.

Karta