Västsverige under 1563-1570

 

Nordiska sjuårskriget

Kriget börjar året 1563, på våren när den svenska flottan var påväg med hertig Eriks friarresa till England, när svenskarna drabbade samman med danska skepp utanför Borgholm den 30 maj 1563. Dessutom senare under året i augusti förklarade Danmark krig och anföll Älvsborgs fästning och intåg Sveriges hamn på västkusten som idag heter Göteborg. Nästa slag är ett sjöslag den 11 september mellan svenska flottan samman med de danska och lybska flottorna vid Gotland och Mälsten. Det slaget blev oavgjord och amiralerna får intern kritik på deras resultat. Slutligen under 1563 gör danskarna ett anfall mot Älvsborgs fästning och som errövras.

Nästa år 1564, då börjar Sverige anfalla Blekinge och Ronneby ödelägs. Samt att Danmark gör mot attacker på Kalmar slott och Öland blir ödelagd. Danska Bohus anfalls av svenskar i februari men klarar belägringen mot svenska trupper, men staden Kongahälla bränns ner utanför Bohus.

Vidare året 1565, blir Varberg fästning intagen, med svensk seger som leds av Charles de Mornay. Danska slottsherren Hans Holck vägrade att kapitulera för dem och nästan alla män på fästningen dödades, men tack vare att kvinnorna bad om nåd så klarade sig endast två adelsmän och en hövitsman. Staden utanför fästningen eldhärjades med total ödeläggelse. Slutligen är det ett slag vid Axtorna i Halland, då svenskar möter danskar, slutar med seger åt Danmark och befälhavaren Daniel Rantzau.

På våren 1566, utgår ett danskt härtåg från Halmstad med befälet Daniel Rantzau in i Västergötland. Han har med sig danska befäl som heter Hak Holgersens och Ulrich Behrs fanor, samt Kasper Marks fänika. Platser som blir angripna är Bogesund(Ulricehamn), Torpa, Falköping, Skara, Varnhems kloster, Lidköping, Läckö slott. Samt i juli tar danskarna ett stort krigsbyte av svenskarna, deras förråd på kanonkulor och kanoner. Samtidigt får soldaterna sjukdomar som påverkar det danska härtåget att göra återtåg från Lidköping. På vägen söderut stannar de vid Larvs hed, där slår härtåget läger och vid Larvs by blir de senare angripna också den 27 juli av Charles de Mornays trupper. Enligt svenska källor har vi uppgifter på ca 8000 soldater fanns i Västergötland under Mornays ledning, som var utspridda över en stor yta och i flera mindre enheter. De förde ett gerillakrig med små och snabba eldöverfall över hela västsverige.

Den 1 augusti går danska återtåget söderut mot Alingsås, via Vedum, Eling, Lekåsa, Södra Härene, Tumberg och Hol, via gamla E20, då benämnd ” kungsvägen”. De flesta gårdarna och alla lokal kyrkor blir ödelagda av danska härjningar. Larvs kyrka får sin kyrkklocka stulen men som senare blir återtagen och hamnar i Herrljunga kyrka. Danskarna följer en väg som då kallades kungsvägen söderut, vilken passerar Vårgårda och Hol, men också förbi Alingsås och förbi Västra Bodarna, söder om Mjörn. Till slut vid Hemsjö stoppas hären av svenskt motstånd och får fly norrut längs med sjön Mjörn, danskarna kommer till Brobacka.

Slaget vid Brobacka 9 augusti, dansk hären blir anfallen påväg hemåt och deras krigsbyte med vagnar blir återtagna av svenska trupper med hjälp av Charles de Mornay.

Till slut kommer danskarna till Gullbergs ängar med sina trupper och återvänder till Danmark, för trupperna har brist på mat och ammunition. Anledningen är att redan i juli hade danska flottan förlist i storm på Östersjön, därför hade danskarna svårt med att nå trupperna i Västsverige med förnödenheter.

1567, Dansk härtåg genom Småland mot Jönköping, där värvade trupper från Skottland blir omtalade för sin närvaro. De går norrut mot Alvastra och Vadstena kloster, till Norrköping, Vreta kloster drabbas hårt.

1568, Hertigarna Johan och Karl störtar sin bror kung Erik. Sverige gör anfall mot Halland och Skåne.

1569, Varbergs fästning återtas av danskarna, då avlider Daniel Rantzau under belägringen av en kanonkula som träffar honom. Östra Skåne blir ödelagd av svenska trupper.

1570, “Fred undertecknas den 13 december i Stettin.” Inget land uppnår någon seger för de är i ekonomiskt sammanbrott. Sverige får erkänna att Gotland förblir del av Danmark, samt betala lösen för Älvsborgs fästning.