Ett av de mest imponerande gravfälten i Västergötland. Med fantastiska domarringar!

 

Gravfältet är Larvs största gravfält, och ligger nära vägen mellan Larv och Trävattna. Man tar av mot Ballstorp från denna väg. Valbergsbyn ligger ganska nära.

Gravfältet består av en stor hög, Stakullen, 37 runda stensättningar, 7 domarringar, 5 resta stenar, 1 kvadratisk stensättning och 4 treuddar.

Den stora högen, Stakullen, har en kraterliknande form. Man har föreslagit att den stora kratern i högen orsakats av skattgrävning eller att en stor gravkammare störtat in.

De stora domarringarna, är bland de största i Västergötland.

Domarringarna är anlagda på en forntida åker. Spår av årder och tydliga kanter har observerats i och omkring domarringarna.

Den största domarringen har 9 stenar som är upp till 2 m höga, placerade i en cirkel som är 22 meter.

Nio är det heliga talet i den nordisk-germanska symboliken. Krigsguden Oden hängde i nio dygn i världsträdet Yggdrasil för att vinna visdomens hemligheter åt människosläktet.

Nio är den tredubbla triaden, sammansatt av den oövervinnerliga kombinationen  3 x 3f. Nio är också omkretsens tal, vilket förklarar att cirkeln indelas i 90 grader och i 360 för hela omkretsen.

Treudd står för blixt, åskvigg. Som åskvigg är den vapen och attribut till alla himmels-, åsk- och stormgudar.

När det var byastämma i Valebergs by, gick åldermannen upp på Stakullen och blåste i en lur för att kalla samman byamännen. Man samlades vid “stena” när viktiga beslut togs.