Ett Gravfält 500 meter söder om Fyrunga kyrka undersöktes 1906. Referat i Göteborgs Handels Tidning.

 

Gravarna är föga eller intet synliga ovan mark, men under torven vidtager ett hårt, jordblandat röse av små och stora stenar.

Mitt i dessa rösen anträffas gravgodset. Den rikaste graven var redan före undersökningen nästan fullständigt genomgrävd av ett par intresserade personer i orten. Vad då anträffades överlämnades naturligtvis till museet – men man måste beklaga att ej graven underkastats en fullt vetenskaplig undersökning från början.

Invid två mindre, synnerligen vackra och rikt ornerade lerkärl, som anträffades liggande på en stor sten i botten av graven anträffades ett halsband av 42 runda och platta bärnstenspärlor, plus ännu en pärla av lätt, gulskimrande ämne, fragment efter tre spännen och en tunn fingerring av silverliknande, spröd materia.

Dessa spännen är karakteristiska för den senare romerska järnåldern, ca 200-400 e.Kr.

I en annan grav påträffades en fullständig fibula (spänne), av annan typ, men samtida som de övriga.

I ett grustag intill påträffades en mängd “brandgropar”.