Ekeberga vid Valebergbyn i Larvs socken.

 

I vacker Ekskog på höjden, med Lidan rinnande på östra sidan,ligger fornåkrar och gravhögar.

Berget har troligen givit namn till Valebergs by. Man tände en vårdkase, en våle, för att meddela ett budskap till andra. Sedan att tända stora påskeldar har levt kvar till långt fram i tiden. De olika gårdarna i Valebergsbyn var ålagda att köra ett visst antal lass med grenar från skogsavverkning upp till den stora elden på Ekeberga eller Påskellaberget som det också har kallats.

Efter mörkrets inbrott på påskafton tändes tjärveden på, och den ståtliga brasan syntes vida omkring. Mot öster var sikten fri ända till Mösseberg, där det också brann en försvarlig påskbrasa. Man kunde även skönja en och annan eld på Billingens utsprång mot väster, och var vädret klart kunde man se Kinnekulles topp. Ibland kunde man räkna 30 till 40 eldar.

I nordvästra delen av Ekeberga skjuter en ås fram mot Valebergsbyn. Där ligger två stora gravhögar och det området kallas “uppsalen”.

Mycket tydliga terasser löper utmed västra delen på Ekeberga och de fortsätter ut i nuvarande åkermark!

Uppsala kan här betyda “markernahögre upp”, vilket passar in på Ekeberga.