Förhistoria i Götaland

Beowulf i Västergötland med hjälp av dikter och sagor.

En välkänd anglosaxisk hjältedikt Beowulf, dikt som handlar om en hjälte Beowulf “ Bivargen” som utspelar sig på 500 e Kr. Troligen ned skriven på ca 700 - 900-talet av någon anglosaxisk okänd författare. Men dikten har samband med skandinavisk historia och likheter med svenska sagokungar som Ottar och Adil. Hjälten Beowulf kan ha götisk härkomst och är i strid med odjuret Grendel som befinner sig i den danske kungens Hrodgars hövdingahus. Tydligen kan man läsa om fyra svenska kungar i Beowulfsdikten, Egil, Ottar, Ale och Aun, men med anglofierade namn, som historiker har tolkat. Dessutom den isländske Snorre Sturlason har också namngivit Egil, Adils och Aun, att de har blivit höglagda vid något Uppsala plats.

Beowulfsdikten berättar också om strider mellan svear och västgötar, med växlande lycka, avbrutna an mindre och längre fredsperioder. Dikten berättar om ett grundligt nederlag för götarna. En tolkning är att detta inträffade under tiden 550-575, då under kung Adils regering.

I dikten nämns också en annan götisk hövding Hygelac eller Hugeleik, han kämpar mot en hövding Ottar från Danmark som dör på Vendsyssel. Enligt en riktig historisk källa av frankisk ursprung, fanns en Hygelac där på krigståg till frisernas land och som stupade omkring år 515 e Kr, enligt samtida uppgift och som Oscar Montelius påvisar.

En annan medeltida saga, Gutasagan, berättar också om samband med Västergötlands storhetstid, som pågrund av överbefolkning utvandrade till ön Gotland. Det tycks vara under 500-talet, under kung Adils överhöghet, som Gotland och sveaväldet kopplades ihop med allianser.

Snorre berättar i sin Ynglingasaga om efterkommande sveakungars namn tronföljd, vilket idag man fortfarande använder i forskningen, men som kan vara osäkra spår och inte helt säker källmaterial.

Riksantikvarien Oscar Montelius påstår att Prokopius var den förste författare av germansk härkomst, som talade om vårt land. Det är Jordanes eller Jornandes, till börden göt, vilken levde vid mitten av 600-talet. Montelius hänvisar till Beowulfsdikten, för landets förhistoria i gränslandet mellan saga och verklighet, i sin skrift från 1919.

Enligt en arkeologi professor Birger Nerman, han tror på att Beowulf har samband med Västergötland och vid Skalundahögen vid Vänern ligger hjälten begravd? Även annan författare Dag Stålsjö har också skrivit om Skalundahögen, att det finns historiker och forskare som vill se den som Beowulfs gravhög.