Resta stenen vid Åselidgården i Vedum.

Bauta stenen vid Åselid kullen.

Det finns en stor hög rest sten vid kullen Åselid i Vedum.

Den är en fornlämning som heter nr 9, vid Måns Torbjörnsgården 4:5 i Laske-Vedums socken, som undersöktes i en arkeologisk undersökning av arkeologen Agne Furingsten 1976. Intill ligger också ett grustag med en mindre vattendamm. Fornlämningens läge över havet är 120-122 m. Resta stenens storlek är 4,9 m h. När man undersökte marken under resta stenen fann man flera små stenar packad under den, samt en stenkista under.

 

Anläggningen under gav ett omrört intryck, och det sannolika är att den skadats vid flera tillfällen. I stensamlingen fann man dels en urnebrandgrop, dels två keramiksamlingar, av den ena bestod av svartglättad keramikurna, och ytterligare en urna, samt en krossad kopp. Därefter låg en stenkista i manstorlek, innehåll i kistan fanns ett skifferhänge och ett bärnstenshänge, samt två flintavslag, kol och lite brända ben. Datering av skifferhänget är från senneolitikum och äldre bronsålder. Keramiken av svarttyp kan härledas till ca 300-400 e. Kr. Men andra tider såsom historisktid kan spåras med glaserad keramik, kritpipebitar och en järnnyckel. Därefter undersökningen flyttades resta stenen 62 m Ö om ursprungliga plats pågrund av schaktning i grustaget. Även graven flyttad till allmäning intill fastigheten.

 

Gården intill har en smedja med historiskgrund, den har en stengrund med valvattak och smedjan har en skorsten. Källargrunden för smedjan ser medeltida ut och liknar i planlösningen ett s k pilgrimshus som finns på Gudhems klosteranläggning, datering till ca 1150-talet. Marken vid gården har förr i tiden tillhört Stommens ägor och då kanske i kyrkans regi. Samhället Laske-Vedum första byggnader låg vid Åselids ryggås och var en s k randby koncentrerad till allmäna vägen.