Under andra delen av 1500-talet bodde på en gård i Badene, bonden Lars Jonsson, som 1584 fick sonen Lars Larsson.

Denne Lars Larsson, blev stamfader för ätten Silfverswärd.

Lars Larsson antogs som menig ryttare vid Västgöta kavalleri 1603. 1613 hade han avancerat till löjtnant.

1624 förordnades Lars Larsson till häradshövding. Året därpå blev han utnämnd till ryttmästare.

1630, under deltagande i trettioråriga kriget, befordras han till major vid Västgöta ryttare.

1630 får han sitt adeslbrev, undertecknat av Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna.

Han får namnet Silfverswärd.

1634 blir han kommendant för Älvsborgs slott.

1640 begär han avsked.

Lars Larsson Sifverswärd avlider 1645.

Från Lars Hansson Silfverswärd, död 1739 på Quänums säteri och hans hustru Magdalena Wohlberg, död 1780. Från dessa två härstammar alla nu levande medlemmar av ätten.