Sport

Idrotten

  BÅGSKYTTE Man kan undra vad tunnbinderiarbete har för gemensamt med bågskytte? I varje fall var det ett gäng som jobbade på Vara tunnbinderi, som bildade bågskytteklubben Svarta Fjädern. Årtalet var 1954. En träningsbana i närheten av Vara folkhögskola iordningsställdes, […]


Sporten

SPORTEN Hur länge har man utövat idrott? Tja, förmodligen så länge som mänskligheten har funnits. Under alla tider har ynglingar sprungit, kastat, hoppat och visat sina krafter. Under antikens Olympiska spel fanns organiserade tävlingar i många olika idrotter. I Sverige […]


Utvald artikel

  • Ture Jönsson Tre Rosor

    Lagman i Västergötland på 1500-talet. Tre Rosor, Ture Jönsson Född året 1476 och dog 1532 i Kungälv. Släktens stamgods är Lindholmen i Kållands härad. Året 1497 blev han dubbad till…
  • Läs vidare >>