Profiler

Toste

. RÖVARHÖVDING. Skoglar-Toste var nog sin tids främste viking. Här ses han på Vistestenen i Främmestad.   Främste vikingahövdingen på stenbild i Främmestad   Han vänder bokstavligen ett stenhårt ansikte mot betraktaren, och det med all rätt. Skoglar-Toste var kanske […]


Birger Jarl

Sveriges främste politiske ledare under medeltiden, Birger Jarl, hade anknytning till vår kommun. Han var en stor jordägare i Västergötland, och han slutade sitt liv i Long. Birger föddes troligen i Östergötland, där hans far Magnus Minnesköld var lagman. Denne bodde […]


Vidhemsprästen Laurentius diakon.

Vidhemsprästen levde på 1300-talets början. Tack vare honom har Sveriges äldsta historieskrivning bevarats.   Någon gång vid 1300-talets början bodde Laurentius Diakon i Häggatorps by i nuvarande Vedum. Han kallas därför också Vidhemsprästen efter socknen gamla namn. Tack vare honom […]


Håkan Röde och Stenkil – medeltidskungarna från Levene

Från år 1060 till ca 1125 regerade kungarna av Stenkilsätten åtminstone över Västergötland och troligen också över större delar av Sverige. Två av dem hörde hemma i Levene enligt kungalängden, som Vidhemsprästen bevarade   I krönikan står: ”Den fjärde (kristne […]


Andrées landning i Önum 1894

Ingenjör S.A. Andrée är mest känd för ett misslyckat försök att nå Nordpolen med luftballong. Dessförinnan var han förste att anlända till Vara från ovan, när han 1894 under en experimentflygning landade i Önum några km från Vara tätort.   […]


Skoglar Toste

Vikinganamnet Skoglar Toste   Källor om vikingen Skoglar Toste Omtalad svensk storman och krigare enligt den isländska författaren Snorre Sturalsson ca 1202-1262. Det påstås att Toste är far till Sigrid Storrådas släktträd enligt de isländska sagorna. Enligt sägen så har han anknytning […]


Ture Jönsson Tre Rosor

Lagman i Västergötland på 1500-talet. Tre Rosor, Ture Jönsson Född året 1476 och dog 1532 i Kungälv. Släktens stamgods är Lindholmen i Kållands härad. Året 1497 blev han dubbad till riddare av unions kungen Hans. Ett arvskifte 1498 efter Jöns Knutsson […]


Hogenskild Bielke

Friherren på Läckö slott på 1500-talet. Riksrådet, friherren och befälhavaren Han föddes år 1538 på Stora Dala och dog 1605. Året 1563 är han befäl i Västergötland och har en mönstring vid Lena kyrka i Kullings härad för att få ihop en allmoge svensk […]


Utvald artikel

  • granny prix slot

    About granny prix slot Granny Prix from Microgaming is actually a special video game along withinviting features and also theme. You will definitely not merely be actually impressed by…
  • Läs vidare >>