Orter

Longs by

I dag ligger Longs by vid sidan av allfarvägen, men så har det inte alltid varit. Under tidig medeltid omtalas Long som centrum i Longs bo, ett område som sträckte sig ända ut till Kattegatt. Dess historia kan gå ett […]


Gamla namn på åkrar, ängar och hagar i Valberg, Larvs socken.

De gamla namnen på åkrar, ängar och hagar runt Valbergsbyn i äldre tider. Här finns en ortnamnsskatt! Varje åker, äng och hage hade som helhet sitt särskilda namn, men de flesta har nu fallit i glömska. Exempel: Ekebergsakra, Ekebergsänga, Högeråsen, […]


Byarna i Norra Vånga

Byarnas äldre historia i Norra Vånga   Tillnamnet Norra är av sent datum och ringa vikt! Ville man riktigt betona vilket Vånga man avsåg, sa man ofta Stora Vånga. Så står det också på Felterus karta från 1600-talet. Vångabyn är […]


Vara sockens historia

Vara socken omfattar Vara tätort och området närmast norr och väster därom. Tätorten har sitt ursprung i det samhälle som växte upp kring järnvägsstationen fr.o.m. 1866.   Kanske kom den förste varabon paddlande på Afsån i en ekstock. Man torde […]


Slädene

Slädene ligger i västra delen av Vara kommun knappt en mil från Stora Levene.   Mitt i Slädene ligger marknadsbacken. Där vet man att det funnits bofasta för ca 3500-4000 år sedan. Den första gången Slädene omnämns i skrift är […]


Larv Bäsinge

I Larv, invid kyrkan, ligger en av Västergötlands största gravhögar. Högen ingår i ett gravfält med mindre högar och stensättningar.   Larva bäsing är ett känt begrepp i den historiska forskningen. När man kommer upp på den stora gravhögen har […]


Utvald artikel

  • Runstenen vid Österbitterna

    Runstenen vid Per-Jonsgården ute på ett fält.   Platsens historia   Österbitterna, namnet tycks vara av gammalt ursprung, enligt en tolkning påstås namnet betyda beteshagar “Bitterna”. Brevid gården och…
  • Läs vidare >>