Okategoriserad

“Jack Hammer 2” Online Slot s authentic Money Jack Hammer

Jack is actually back! Port Hammer 2 is actually but an additional thrilling NetEnt ™ video recording port for mobile phone contact units. Port Hammer creates his profit in an unbelievable 99 wager lines, cartoon-like graphics as well as a […]


Vikingaskatter

Historia kring Vara traktens vikingaskatter Naums vikingaskatt som påträffades 1872 av en liten pojk August. Beskrivning på skatten, 18 hela silvermynt från frankiska och kufiska, samt fragment av mynt. De kufiska mynten kommer från Samarkand, Bagdad och Damaskus. I skatten […]


Torpinventering i Larv

Här nedan följer en torpinventering i Larv. Bygden runt Larv har en aktiv befolkning som ofta engagerat sig i utvecklingsprojekt för den egna bygden. Ett sådant exempel är torpinventeringen, som är ett gediget forsknings- och förteckningsarbete. Inventeringarna har skett i […]


Utvald artikel

  • Ture Jönsson Tre Rosor

    Lagman i Västergötland på 1500-talet. Tre Rosor, Ture Jönsson Född året 1476 och dog 1532 i Kungälv. Släktens stamgods är Lindholmen i Kållands härad. Året 1497 blev han dubbad till…
  • Läs vidare >>