Okategoriserad

Vikingaskatter

Historia kring Vara traktens vikingaskatter Naums vikingaskatt som påträffades 1872 av en liten pojk August. Beskrivning på skatten, 18 hela silvermynt från frankiska och kufiska, samt fragment av mynt. De kufiska mynten kommer från Samarkand, Bagdad och Damaskus. I skatten […]


Torpinventering i Larv

Här nedan följer en torpinventering i Larv. Bygden runt Larv har en aktiv befolkning som ofta engagerat sig i utvecklingsprojekt för den egna bygden. Ett sådant exempel är torpinventeringen, som är ett gediget forsknings- och förteckningsarbete. Inventeringarna har skett i […]


Utvald artikel

  • Herr Erik i Larv

    Herr Erik i Larv var kyrkoherde vid tiden för Västgötherrarnas uppror 1529.   Herr Erik i Larv, nämns i en del brev, som Gustav Vasa skrev till olika ämbetsmän…
  • Läs vidare >>