Naturensnycker

Edsveden, kungens skog.

Allmäning för kungens skog, Edsveden Edsveden är en stor skogbevuxen yta i södra delen av Vara kommun som redan på 1200-talet tillhörde svenske kungen. Enligt historiska dokument har det hört till lagmannen Eskil Magnusson ansvarsområde, men också varit föremål för […]


Utvald artikel

  • Herr Erik i Larv

    Herr Erik i Larv var kyrkoherde vid tiden för Västgötherrarnas uppror 1529.   Herr Erik i Larv, nämns i en del brev, som Gustav Vasa skrev till olika ämbetsmän…
  • Läs vidare >>