Naturensnycker

Edsveden, kungens skog.

Allmäning för kungens skog, Edsveden Edsveden är en stor skogbevuxen yta i södra delen av Vara kommun som redan på 1200-talet tillhörde svenske kungen. Enligt historiska dokument har det hört till lagmannen Eskil Magnusson ansvarsområde, men också varit föremål för […]


Utvald artikel

  • Lagman Eskil

    Eskil Magnusson från Bjälbo i Östergötland blev den mest namnkunnige lagmannen i Västergötland. Som lagman reformerade han Västgötalagen, vår äldsta landskapslag, och som landskapets högste företrädare var han också…
  • Läs vidare >>