Musik

Musik

Sommaren 2011 anordnades i Kålles Rekord-Magasin en lokal utställning med musikanter kallad ”Äkta nöjes-Vara”. Underrubriken löd: ”axplock ur slättens vida nöjesfält, teaterlador och orkesterdiken”. Tidsperioden omfattade ungefär hela 1900-talet, samt givetvis fram till nutid. Det betyder i princip 100 år. […]


Utvald artikel

  • Keltisk järnålder

    Kelternas närvaro i järnåldern.   Keltiska impulser i Västergötland Spår efter gravar och gravföremål kan man finna i Essunga by med typiska artefakter som visar internationella kontakter ända från…
  • Läs vidare >>