Musik

Musik

Sommaren 2011 anordnades i Kålles Rekord-Magasin en lokal utställning med musikanter kallad ”Äkta nöjes-Vara”. Underrubriken löd: ”axplock ur slättens vida nöjesfält, teaterlador och orkesterdiken”. Tidsperioden omfattade ungefär hela 1900-talet, samt givetvis fram till nutid. Det betyder i princip 100 år. […]


Utvald artikel

  • Ballstorps kyrkoruin

    Ballstorps kyrkoruin restaurerades i början av 1960-talet. Ballstorpsbon J.A. Johansson gjorde egna grävningar under åren 1902-1906. Då hade det inre av ruinen frilagts, liksom resterna av västmuren. 1960-1961 leddes…
  • Läs vidare >>