Musik

Musik

Sommaren 2011 anordnades i Kålles Rekord-Magasin en lokal utställning med musikanter kallad ”Äkta nöjes-Vara”. Underrubriken löd: ”axplock ur slättens vida nöjesfält, teaterlador och orkesterdiken”. Tidsperioden omfattade ungefär hela 1900-talet, samt givetvis fram till nutid. Det betyder i princip 100 år. […]


Utvald artikel

  • Körka datt

    Står stadigt. Dagens kyrka har stått stadigt sedan 1859.   Missade allt det roliga!  Mitt under pågående predikan rasade ena gaveln på Skarstads kyrka den 6 maj 1855. Ingen…
  • Läs vidare >>