Musik

Musik

Sommaren 2011 anordnades i Kålles Rekord-Magasin en lokal utställning med musikanter kallad ”Äkta nöjes-Vara”. Underrubriken löd: ”axplock ur slättens vida nöjesfält, teaterlador och orkesterdiken”. Tidsperioden omfattade ungefär hela 1900-talet, samt givetvis fram till nutid. Det betyder i princip 100 år. […]


Utvald artikel

  • Runstenen vid Österbitterna

    Runstenen vid Per-Jonsgården ute på ett fält.   Platsens historia   Österbitterna, namnet tycks vara av gammalt ursprung, enligt en tolkning påstås namnet betyda beteshagar “Bitterna”. Brevid gården och…
  • Läs vidare >>