Musik

Musik

Sommaren 2011 anordnades i Kålles Rekord-Magasin en lokal utställning med musikanter kallad ”Äkta nöjes-Vara”. Underrubriken löd: ”axplock ur slättens vida nöjesfält, teaterlador och orkesterdiken”. Tidsperioden omfattade ungefär hela 1900-talet, samt givetvis fram till nutid. Det betyder i princip 100 år. […]


Utvald artikel

  • Soldater från trakten

    Bengt Larsson Hierta, ryttmästare från Åsaka och tillhörde Westgöita cavalleri, han hade senare sin bostad på Häggatorp. Per Bengtsson Hierta 1638-1693 och hans fru Märta HansdotterLindelöf, d. 1681, sonen Lars Hierta, d. 1711 och hans…
  • Läs vidare >>