Musik

Musik

Sommaren 2011 anordnades i Kålles Rekord-Magasin en lokal utställning med musikanter kallad ”Äkta nöjes-Vara”. Underrubriken löd: ”axplock ur slättens vida nöjesfält, teaterlador och orkesterdiken”. Tidsperioden omfattade ungefär hela 1900-talet, samt givetvis fram till nutid. Det betyder i princip 100 år. […]


Utvald artikel

  • Lutesten

    Lutesten vid vägen mellan Larv och Längjum.   Lutesten är 3,5 m hög och 1,5 m bred och står alldeles intill vägen mellan Larv och Längjum. Namnet Namnet har…
  • Läs vidare >>