Mötesplatser

Idas paviljong

En av de minsta byggnaderna i Vara tätort är Idas paviljong, som sedan 2002 pryder parken vid församlingshemmet. Paviljongen har fått sitt namn efter en tidigare ägare, Ida Svensson, född 1861 i Hällum och död i Vara 1950. Åtminstone på […]


Lassagårdens festplats i Larvs socken

Minnena från den gamla festplatsen minns jag väl, även om de börjar i slutet av 1930-talet. Jag minns den gamla festplatsen väl, mina första minnen må vara från slutet av 1930-talet eller början av 40-talet. Festplatsen var en hagmark, korna […]


Militära mönstringsplatser

Larvs hed, Elings kyrka, Lekåsa ängar. LARVS HED   Foto: Runstenen på heden. Den har en okänd förhistoria men har varit en äldre mötesplats för soldater genom tiderna. Året 1529 var det en storsamling för Västgötaherrarna med lagman Ture Jönsson […]


Mötesplatser

Människan har alltid haft behov av platser att mötas på även utanför arbetslivet. Där många människor bott nära varandra har möten uppstått spontant. Brist på spontana mötesplatser eller gemensamma intressen har drivit fram organiserade mötesplatser. Förr i tiden möttes man […]


Festplatser

Festplatser Detta avsnitt kommer att handla om ”den gamla dansbanan”, för så många nya dansbanor i bygden tillkommer sällan. Under en 100-årsperiod lär det ha funnits ungefär 100 dansbanor i områdena kring Essunga-Vara. De som i skrivande stund finns kvar […]


Utvald artikel