Lantbruk

Levenehästen

Levenehästen, numera utdöd typ av kallblodshäst, vilken omkring 1850 framavlades i Levene i Västergötland. Aveln ägde rum genom korsning av clydesdalehingstar och ston av lantras från Västergötland. Levenehästen uppkom på gården Stora Levene på Varaslätten i Vara kommun. År 1856 […]


Markanvändningen i Longs by med omgivning under 1700-talet

Landskapet kring Longs by hade goda förutsättningar till att bruka marken vilket gav föda till både människor och djur. Även om förutsättningarna var goda var de ovanliga i jämförelse med andra delar i Sverige. Det krävde mycket planering och noggranhet […]


Falebergarna och deras hästar

Att Skaraborg har ett gott rykte som ”hästlän” känner de flesta till. Då tänker man nog i första hand på travhästar. Men här har funnits ett dominerande ardennerstuteri i Faleberg, Larv´s socken, under 1900-talets första hälft. Dock avslutades arbetshästarnas tid […]


Utvald artikel