Lantbruk

Levenehästen

Levenehästen, numera utdöd typ av kallblodshäst, vilken omkring 1850 framavlades i Levene i Västergötland. Aveln ägde rum genom korsning av clydesdalehingstar och ston av lantras från Västergötland. Levenehästen uppkom på gården Stora Levene på Varaslätten i Vara kommun. År 1856 […]


Markanvändningen i Longs by med omgivning under 1700-talet

Landskapet kring Longs by hade goda förutsättningar till att bruka marken vilket gav föda till både människor och djur. Även om förutsättningarna var goda var de ovanliga i jämförelse med andra delar i Sverige. Det krävde mycket planering och noggranhet […]


Falebergarna och deras hästar

Att Skaraborg har ett gott rykte som ”hästlän” känner de flesta till. Då tänker man nog i första hand på travhästar. Men här har funnits ett dominerande ardennerstuteri i Faleberg, Larv´s socken, under 1900-talets första hälft. Dock avslutades arbetshästarnas tid […]


Utvald artikel

  • Andrées landning i Önum 1894

    Ingenjör S.A. Andrée är mest känd för ett misslyckat försök att nå Nordpolen med luftballong. Dessförinnan var han förste att anlända till Vara från ovan, när han 1894 under…
  • Läs vidare >>