Kyrkor

Körka datt

Står stadigt. Dagens kyrka har stått stadigt sedan 1859.   Missade allt det roliga!  Mitt under pågående predikan rasade ena gaveln på Skarstads kyrka den 6 maj 1855. Ingen skadades av raset, däremot fick en del kyrkobesökare mindre skador när […]


Vara kyrka

Vara nuvarande kyrka, byggd i modifierad nygotisk stil, invigdes 1902. Arkitekt var F.A. Wahlström, Skövde.   Den nuvarande kyrkan byggdes på samma plats, där fram till 1865 en liten, medeltida träkyrka, låg. Då hade vara- och önumsborna byggt en gemensam […]


Dopfunten i Vedum

Dopfunten i kyrkan Vedum. Det finns en ovanlig dopfunt i Vedums kyrka. Gjord i sandsten, i två delar, överdel cylindrisk cuppa med dekor som visar ett träd och två lejon och en drake liggande horsiontell. Trädet tolkas som livets träd […]


Fyrunga kyrka

Fyrunga nuvarande kyrka från 1874 och dess föregångare. Mitt i Fyrunga by, belägen på en liten bergknalle och synlig vida omkring, reser sig kyrkan. Den är en s.k. centralkyrka med tornbyggnaden mitt över kyrkorummet och från dess torn har man […]


Madonnan från Norra Vånga

Madonnan från Norra Vånga kyrka, nu i Västergötlands museum Skara. Madonnan från Norra Vånga är gjord av Ek. Den ursprungliga dateringen är från tiden omkring 1200. Klädsel Madonnan har över axlarna en framtill öppen mantel med dubbelflikar. Manteln faller i […]


Kvänums gamla kyrkplats

Vid utfarten från Kvänums samhälle mot Fyrunga ligger Kvänums gamla kyrkplats.   Sandstenskorset från 1100-talet. Ett ovanligt sandstenskors, finns bevarat på Kvänums gamla kyrkplats. Detta kors är ett fragment av en stormans grav från 1100-talet. Ursprungligen har gravmonumentet bestått av […]


Ballstorps kyrkoruin

Ballstorps kyrkoruin restaurerades i början av 1960-talet. Ballstorpsbon J.A. Johansson gjorde egna grävningar under åren 1902-1906. Då hade det inre av ruinen frilagts, liksom resterna av västmuren. 1960-1961 leddes utgrävningen av landsantikvarie Gunnar Ullenius, för medel från Kvänums hembygdskrets. Framför […]


Edums ödekyrkogård

Edum var en egen socken på 1300-talet och långt fram på 1500-talet. Troligen har Edums kyrka bränts ned under något av de danska krigstågen i bygden, 1566 (mest troligt) eller 1612. Därefter har Edums socken gått upp i Larvs socken. […]


Elings kyrka

Lokalt vid kyrkan Eling Lokalhistoria vid Elings kyrka Lägesbeskrivning kyrkan ligger på en höjd vid den gamla riksvägen som kallades förr för “Kungsvägen” som går nästan paprallellt med nuvarande E 20. Förr gick alla huvudvägar förbi en kyrka och postryttare […]


Österbitterna kyrkoruin

Österbitterna ödekyrkogård   Österbitterna kyrka Platsen för kyrkan ligger i Österbitterna Nedreby. Troligen är kyrkan byggd ca 1100-talet. Planlösningen är ovanligt stor för dess ursprung, då var den en av de större i omlandet. Kyrkan på medeltiden var byggd i […]


Utvald artikel

  • royal vegas casino

    royal vegas casino http://trustgamblers.org/reviews/royal-vegas-online-casino/ is providing all brand-new players an awesome perk to make use of on their casino. Subscribe to state fifty free turns no down payment on…
  • Läs vidare >>