Krig i bygden

Armén i Västergötland

Arméns förhistoria  Det började med en mindre organisation på slutet av 1200-talet, då kungen Magnus Ladulås behövde män, som skulle göra “Vapentjänst med häst”. Namnet på dessa soldater var Frälserytteriet och lydde under kungens ledning, som blev ett nationellt förband. Senare kom […]


Soldater från trakten

Bengt Larsson Hierta, ryttmästare från Åsaka och tillhörde Westgöita cavalleri, han hade senare sin bostad på Häggatorp. Per Bengtsson Hierta 1638-1693 och hans fru Märta HansdotterLindelöf, d. 1681, sonen Lars Hierta, d. 1711 och hans fru Maria Kristina Bonde, d. 1737, sonen Per Philip Hierta, d. 1784. Släktens skattehemman […]


Västgöta ryttare och soldater

Västgöta ryttare är omtalade redan under kung Gustav Vasas tid på 1500-talet, då det fanns lokala fänikor med egna kompanier i Västergötland. Enligt den tidens regler skulle en del kungsgårdar och högre ståndsfolk ha rusthåll med hästar och ryttare. Redan […]


Boplatser för soldater

I området Vara och Essungabygden.   Vedum-Barne kompani- Nedre gården- för befäl. Stommen-soldattorp. Häggatorp-för befäl, Gården har haft kungligt inflytande och varit kungsgård sedan 1300-talet. Nyheter med spår efter en ruin från tomten, tre stenar med dekor har vi på […]


Slagfält i Västergötland

Larvs hed, Vedum,Eling, Vara/Long, Essunga by, Krig i Västergötland Larvs hed 1566, dansk härläger blir överfallen av Charles De Mornays eldöverfall och återtar krigsbyten som kanoner. Slaget är vid broövergång söder om Larvs by. Den danska befälhavaren var Daniel Rantzau, överste […]


Västgöta kavalleri

1600-1700-1800 Året 1655 kom namnet Västgöta kavalleriregemente. Men det fanns beridna ryttare tidigare tider med namnet Västgöta ryttare, s k Skaraborgs kompani och Älvsborgs kompani. Ett av deras övningsplatser var vid Eggby ängar från 1689 och senare 1745 på Axevalla […]


Beredskapstiden under Andra världskriget

1939-1945   Beredskapstiden i Västergötland Norge blir anfallen av Tyskland den 9 april 1940, radion talar om att Danmark och Norge har invanderats av tyskarna. I Sverige vid gränsen norra Värmland och vid Arvika trakten kunde befolkningen höra bombernas nedslag i […]


Nordiska sjuårskrigets historia

Västsverige under 1563-1570   Nordiska sjuårskriget Kriget börjar året 1563, på våren när den svenska flottan var påväg med hertig Eriks friarresa till England, när svenskarna drabbade samman med danska skepp utanför Borgholm den 30 maj 1563. Dessutom senare under året i […]


Flygplan över Sverige, 1939-1945

FLYGPLAN ÖVER VÄSTSVERIGE Krigsutbrott den 1 september 1939, senare den 13 september nödladade ett civilt polskt sportplan med två flygare. De kom från en flyggklubb i Danzig och flög till Visborgs slätt på Gotland utanför Visby. Därefter under samma år, 1939-10-09, omkommer […]


Larvs hed med knektar och mönstringsplats.

Larvs hed är en centralplats för Sveriges försvar   På början av medeltiden har Larvs hed varit en viktig mötesplats för västgöta folket. Larva Bäsinge högen har varit en plats med status för samlingar för folket och uppbåd vid fara. Är man […]


Utvald artikel