Gårdar och Herresäten

Stora Hofs egendom – det bortglömda slottet?

Mitt på den idylliska Varaslätten fanns det tidigare ett slott med historiska anor. Stora Hofs egendom var en del av Tråvads socken. När egendomen var som störst styrde man över totalt 36 torp.   Namnet Hof betyder ”hednisk gudatempel”.  Det […]


Karta Karstorp

Karta Karstorp ligger strax väster om landsvägen mellan Naum och Helås och nära Getån. Namnet Karta Karstorp förklaras så att det grundats av en Karl och sedan ägts av en Sven Olofsson Kart, död omkring 1563. Liksom alla säterier ägdes […]


Rylanda Säteri

Rylanda säteri i Ryda socken. Rylanda säteri var före godsets uppdelning i mindre bruknings -enheter den största gården i Ryda socken. Det har också givit namn åt en adlig ätt: Rylanda- eller Häggatorpssläkten. Namnet Rylanda brukar förklaras så att första […]


Häggatorps herrgård

Häggatorps herrgård i Vedum   Häggatorps herrgård är en äldre gård som stammar från medeltiden. Den påstås ha varit en kungsgård under lagmannen Eskil Magnussons styre. Idag är Häggatorps herrgård huvudbyggnad och sidobyggnader byggda i trä, men spår funna vid […]


Hubo

Hubo säteri i Larvs socken. Namnet Namnet skrevs 1550 Huffuedbo. Detta kan tolkas som “hövdingaboet”. Ägare 1553 blev riddaren och hövitsmannen på Älvsborgs fästning, Gustav Olsson Stenbock till Torpa, ägare av Hubo, genom ett byte med släktingen Margareta Nilsdotter till […]


Sjötorp

Sjötorps säteri i Larvs socken. Sjötorp var det mest betydande säteriet i Larvs socken. Sjötorp har ägts och bebotts av ett flertal adliga ätter, men herrgården har kanske främst blivit förknippad med ätten Kafle, vars medlemmar residerade här under åtskilliga […]


Stora heden

Bland de Larvhemman som en gång legat inom Edsvedens råmärken, intar Stora Heden något av en särställning, främst på grund av att hemmanet under lång tid var säteri. 


Utvald artikel

  • planet moolah slots

    More one-armed bandit coming from WMS Video gaming Contents CashTurn Slots Review CashTwist Slot Betting Restriction Exclusive Icons and Features in Free Online CashMoney Spin Fruit Machine Various Other…
  • Läs vidare >>