Fornt

Balltorpssten

  Den lilla byvägen slingrar sig vördnadsfullt kring kullen med runstenen och ruinen av 1100-talskyrkan.   Johan grävde där han stod Vackrare kan en runsten inte stå; på en liten kulle med en medeltida kyrkoruin strax bakom och en idyllisk byväg […]


Sparlösastenen

Runstenen i Sparlösa Sevärdhet i Västergötland och centralpunkt för litteraturen. Sparlösastenen är en av Sveriges mest intressanta och svårtydda runstenar. Den har två olika inskrifter och flera bilder. Exakt var den stod från början vet man inte. Den låg länge […]


Bronsålderns spår – Gravfält

Bronsåldern i Vedum Vid Åselid finns en rest sten 3,5 m hög nära grushålan. Den är en höjdmarkör för högsta punkten för forntidens folk. Läge 120-122 m. ö. h. Det har funnits fler gravar söderut längs med gruskantens sluttningar. En domarring […]


Virkelsborg

Det är en fornlämning som ligger i Västerbitterna socken, södra delen av Vara kommun, vid landsväg till Lekåsa och Bitterna. Platsen är en okänd miljö på en moränås som har vall runt sig. Enligt riksantikvarieämbetets analys kan det vara en äldre […]


Runstenarna i Barne-Åsaka

I Barne-Åsaka socken i södra delen av Essunga kommun står det två runstenar. En sten är från vikingatiden den andra är från 1981. Men varför hugga en runsten 1981?   Runstenar kan berätta om många olika aspekter av vår historia. […]


Finnestorp

I sänkan där Katebrobäcken stilla rinner ut i Lidan utfördes det under århundraden riter där besegrade krigare och deras hästar offrades åt gudarna.   Slagen utkämpades på andra håll men de besegrade, deras hästar och vapen fördes hit för att […]


Lutesten

Lutesten vid vägen mellan Larv och Längjum.   Lutesten är 3,5 m hög och 1,5 m bred och står alldeles intill vägen mellan Larv och Längjum. Namnet Namnet har förklarats på olika sätt. Närmast till hands ligger väld det antagande […]


Ekeberga

Ekeberga vid Valebergbyn i Larvs socken.   I vacker Ekskog på höjden, med Lidan rinnande på östra sidan,ligger fornåkrar och gravhögar. Berget har troligen givit namn till Valebergs by. Man tände en vårdkase, en våle, för att meddela ett budskap […]


Runstenen på Larvs hed

Runstenen på Larvs hed berättar om forntida larvabor, 1000 år tillbaka i tiden!   Läge Runstenen står mellan två vägar, Onsjövägen och Larvavägen. Sedan gammalt har Larvs hed och området kring runstenen varit en samlingsplats. Fornminnen finns runt om, och […]


Björnabro

Björnabro över Lidan mellan Larv och Edsvära. Urgammal färdväg, som biskoparna använde. Den tidens E20!   Björnabro nämnes som den fjärde i ordningen av biskop Bengt den godes broar, den byggdes alltså någon gång under 1100-talets senare del. När man […]


Utvald artikel

  • Sagokungar och drottningar

    Sagor och historiska dokument Sagor, runskrifter och skrifter i övriga dokument. Spår till Västergötland kan ge oss ledtrådar på maktens personer via isländska sagor som Snorre Sturlasson har nedtecknat…
  • Läs vidare >>