Folkbildning

Skrifthistoria

Antiken till Medeltiden inom skriftliga källor. Start vid Antikens litteratur och skrifter. I romarriket ca 300 f. Kr börjar folk skriva antika skrifter och framåt, till senare 300 e. Kr skriver kristna munkar dagböcker “ Annaler” om årsberättelser om deras liv och […]


Utvald artikel

  • Stora heden

    Bland de Larvhemman som en gång legat inom Edsvedens råmärken, intar Stora Heden något av en särställning, främst på grund av att hemmanet under lång tid var säteri. 
  • Läs vidare >>