Bygdens råvaror

Spannmålshandeln i Vara

Vara tätort har främst järnvägen och spannmålshandeln att tacka för sin tillkomst. Under större delen av 1800-talet ökade havreodlingen på Varaslätten. Mycket av den havren såldes till andra delar av landet men även för export.   Varaslätten har länge producerat […]


Utvald artikel

  • Longs by

    I dag ligger Longs by vid sidan av allfarvägen, men så har det inte alltid varit. Under tidig medeltid omtalas Long som centrum i Longs bo, ett område som…
  • Läs vidare >>