Bygdens råvaror

Spannmålshandeln i Vara

Vara tätort har främst järnvägen och spannmålshandeln att tacka för sin tillkomst. Under större delen av 1800-talet ökade havreodlingen på Varaslätten. Mycket av den havren såldes till andra delar av landet men även för export.   Varaslätten har länge producerat […]


Utvald artikel

  • Runstenen i Ballstorp

    Runstenen vid Ballstorps kyrkoruin.   Inskriften Utlagi reste denna sten efter Öivin, en mycket god kämpe. Johan på stommen – Sveriges siste runristare!? Bonden och hembygdsforskaren Johan Alfred Johansson…
  • Läs vidare >>