Bygdens råvaror

Spannmålshandeln i Vara

Vara tätort har främst järnvägen och spannmålshandeln att tacka för sin tillkomst. Under större delen av 1800-talet ökade havreodlingen på Varaslätten. Mycket av den havren såldes till andra delar av landet men även för export.   Varaslätten har länge producerat […]


Utvald artikel

  • payday loans open near me

    Payday loans examines Withthe expansion of accessibility to the World wide web payday finance today are actually coming to be extra prominent. It’ s certainly not practically acquiring products…
  • Läs vidare >>