Lokalhistoria från Vara

I våra trakter har vi minnen från länge sedan svunna tider som vi gärna delar med oss av! Här finns industriminnen och fornlämningar, slott och kojor. De historiska vingslagen har satt märkt vår bygd på många vis och vi vill gärna att du ska ha chans att lära och upptäcka mer!

img_home

Utvald artikel

  • Ekeberga

    Ekeberga vid Valebergbyn i Larvs socken.   I vacker Ekskog på höjden, med Lidan rinnande på östra sidan,ligger fornåkrar och gravhögar. Berget har troligen givit namn till Valebergs by.…
  • Läs vidare >>